Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Linh Chii

 1. The key of love
  The key of love
  dìa em nuôi
  11 Tháng mười 2021
 2. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Ai cho =))
  11 Tháng mười 2021
 3. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Thế thì chia ra 2,4,6 với 3,5,7
  2 đứa cùng nuôi chị :v
  11 Tháng mười 2021
 4. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Chủ nhật ở nhà mẹ nuôi :v
  11 Tháng mười 2021
 5. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  =))) em sẽ cho chị 5 tỷ
  11 Tháng mười 2021
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Về nuôi em :>
  12 Tháng mười 2021
 7. The key of love
  The key of love
  em 2,4,6 nha :D
  12 Tháng mười 2021
 8. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  12 Tháng mười 2021
 9. The key of love
  The key of love
  nhà nghèo mong chị đừng chê :(
  12 Tháng mười 2021
 10. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Kiểu 1 túp lều tranh hai trái tim vàng é hẻm =))
  12 Tháng mười 2021
 11. The key of love
  The key of love
  :) exactly
  12 Tháng mười 2021
 12. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Ngu Anh iuu không hiểu =))
  12 Tháng mười 2021
 13. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Chúng ta có thể ở chung :v
  12 Tháng mười 2021
 14. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  =)) ơ kìa chị
  12 Tháng mười 2021