Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  dạ chị đây
  10 Tháng mười 2021
 2. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  sao chị xún màu z
  11 Tháng mười 2021
 3. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  chị zô zụng quá nên admin đánh tụt :3
  11 Tháng mười 2021
 4. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  hong tin ;(((
  11 Tháng mười 2021