Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi kaede-kun

 1. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  dzaaaa
  10 Tháng mười 2021
 2. kaede-kun
  kaede-kun
  à thui thui , hong có j âu :'P
  10 Tháng mười 2021
 3. Yuriko - chan
  10 Tháng mười 2021
 4. kaede-kun
  10 Tháng mười 2021
 5. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  ca định bảo gì dỌ :(
  10 Tháng mười 2021
 6. kaede-kun
  kaede-kun
  hong gì hết á :/
  10 Tháng mười 2021
 7. Yuriko - chan
  10 Tháng mười 2021
 8. kaede-kun
  kaede-kun
  ca nhầm nhà :v
  10 Tháng mười 2021