Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. The key of love
  The key of love
  Seo dị
  10 Tháng mười 2021
 2. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  hoq sao ặ :3
  10 Tháng mười 2021
 3. The key of love
  The key of love
  Tưởng e có chuyện j chứ
  10 Tháng mười 2021
 4. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  hoq seo :3333
  10 Tháng mười 2021
 5. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  =)) thì nó bảo ổn mà có sao đâu
  13 Tháng mười 2021
 6. Yuriko - chan
  13 Tháng mười 2021
 7. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Gì đúng mà
  13 Tháng mười 2021
 8. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  sa mạc lời
  13 Tháng mười 2021