Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. Nhạt 2k9
  Nhạt 2k9
  bật chế độ hóng drama :)
  9 Tháng mười 2021
 2. Yuriko - chan
  9 Tháng mười 2021
 3. Nhạt 2k9
  Nhạt 2k9
  hehe :>ai vậy mài ;-;
  9 Tháng mười 2021
 4. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  Lão nhị :)
  9 Tháng mười 2021
 5. Khánhly2k7
  Khánhly2k7
  Lão nhị là ai thế em ?
  9 Tháng mười 2021
 6. Nhạt 2k9
  9 Tháng mười 2021
 7. Khánhly2k7
  Khánhly2k7
  Sao lại ăn "dao" vậy?^^ hóng tí drama
  9 Tháng mười 2021
 8. Nhạt 2k9
  Nhạt 2k9
  iêm cũng ko biết :)?
  9 Tháng mười 2021
 9. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  hom sao đâu :)
  9 Tháng mười 2021
 10. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  ổng sắp làm em nổi khùm lên :)))
  9 Tháng mười 2021
 11. Khánhly2k7
  Khánhly2k7
  Vậy ăn "dao" chưa? :)
  9 Tháng mười 2021
 12. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  mấy chục cái dao rùi ặ :)))
  9 Tháng mười 2021