Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Ơ tưởng của em =)) ?
  9 Tháng mười 2021
 2. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  ủa tưởng j ghê z tr
  9 Tháng mười 2021
 3. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Minh Chu ? =))
  9 Tháng mười 2021
 4. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  Lan Chu ?
  9 Tháng mười 2021
 5. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Không =]] tưởng em
  9 Tháng mười 2021
 6. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Lập acc mới
  9 Tháng mười 2021
 7. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  em 5 cái acc r lập chi nữa tr
  9 Tháng mười 2021
 8. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Gì ger z =)) xĩu đùng đùng
  9 Tháng mười 2021
 9. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  cết quả của mấy cuộc tạo gmail để đk fb nhưng bay ặc hết đó
  9 Tháng mười 2021
 10. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Hoi làm quen đi =)) đội quần đi đây
  9 Tháng mười 2021
 11. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  cụm mụt :)))
  9 Tháng mười 2021
 12. Lan Chu
  Lan Chu
  chào bạn ^^
  9 Tháng mười 2021
 13. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  cuê mục cục
  9 Tháng mười 2021
 14. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  halooo bạn :33
  9 Tháng mười 2021