Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Myfriend_FPT

 1. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  giờ mới giải quyết xong P1 và P2 mai làm P3 =))))
  6 Tháng mười 2021
 2. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  nốt đi rồi ngủ =))
  6 Tháng mười 2021
 3. Ác Quỷ
  8 Tháng mười 2021
 4. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Giảng cho bạn kia bài PH với ;(( mình nói mà bạn í không hỉu í mình
  8 Tháng mười 2021
 5. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  câu nào ??
  9 Tháng mười 2021
 6. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  PH í
  9 Tháng mười 2021
 7. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Cậu thử vào box Hóa kím xem
  9 Tháng mười 2021
 8. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Ơ ngủ rồi à ?
  9 Tháng mười 2021
 9. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  em kiếm link đi
  9 Tháng mười 2021
 10. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  ;-; phải kím á
  9 Tháng mười 2021
 11. Ác Quỷ
 12. Ác Quỷ
  Ác Quỷ
  Đây nè =]]]
  9 Tháng mười 2021