Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  dạ tôi đây
  6 Tháng mười 2021
 2. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  Em hong lấy cái sách sinh học mà em đổi sang cái kgecs dc hong ngiu
  6 Tháng mười 2021
 3. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  lấy chị nha :3
  6 Tháng mười 2021
 4. Yuriko - chan
  6 Tháng mười 2021