Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Xuân Hải Trần

 1. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  em too <3
  4 Tháng mười 2021
 2. Xuân Hải Trần
  Xuân Hải Trần
  Cảm ưn chị
  4 Tháng mười 2021
 3. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  ngủ i ultr :(((
  4 Tháng mười 2021
 4. Xuân Hải Trần
  Xuân Hải Trần
  Ngủ liền ạ
  4 Tháng mười 2021
 5. Yuriko - chan
  4 Tháng mười 2021