Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  ủa rùi icon kiểu ấy là đang dui hay buồn
  1 Tháng mười 2021
 2. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  mình thật lạ lùng :)
  1 Tháng mười 2021
 3. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  em chịu :>(
  1 Tháng mười 2021
 4. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  khó hiểu :v
  1 Tháng mười 2021
 5. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  đúng rồi :)
  1 Tháng mười 2021
 6. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  :v<;)( ừm thì v đó
  1 Tháng mười 2021
 7. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  em chán chans mọi thứ :)
  1 Tháng mười 2021
 8. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  ủa còn trẻ saolại chán đời thế pà
  1 Tháng mười 2021
 9. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  jztr có chán đời dou chời :p
  1 Tháng mười 2021
 10. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  ủa jztr chán với mọi thứ là chán đời khác nhau hả pà
  1 Tháng mười 2021
 11. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  vânq :))
  1 Tháng mười 2021
 12. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  chỗ nào : )))
  1 Tháng mười 2021
 13. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  khác nhau ở chữ Mọi thứ và chữ ĐỜI
  1 Tháng mười 2021
 14. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  : )) thôi thế thì a chịu
  1 Tháng mười 2021
 15. Yuriko - chan
  1 Tháng mười 2021