Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  sáng loáng tên ngiu ở box sinh lunq
  30 Tháng chín 2021
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Em dùng từ này nghe sợ lắm em ơi :D
  30 Tháng chín 2021
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Cơ mà Kiều Anh ơi, em thấy những hoạt động team Sinh mang đến thế nào nhỉ?
  30 Tháng chín 2021
 4. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  gấc hay zà pổ ích ặ :3
  30 Tháng chín 2021
 5. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Rất là yêu em :3
  30 Tháng chín 2021
 6. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  gấc là iu chị ;3
  30 Tháng chín 2021
 7. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  tên ngiu sáng loáng HMF :)))
  30 Tháng chín 2021
 8. Vũ Linh Chii