Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  Người đến là phúc, người đi là phận
  30 Tháng chín 2021
 2. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan
  30 Tháng chín 2021
 3. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  Vạn pháp do duyên, vạn sự tuỳ duyên
  30 Tháng chín 2021
 4. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  Không cưỡng không cầu, không mong không khổ
  30 Tháng chín 2021
 5. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  tuỵt dời :)
  30 Tháng chín 2021
 6. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  Tồy tệk
  30 Tháng chín 2021
 7. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  waa tồy
  30 Tháng chín 2021
 8. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  [FONT=Courier New]mệt mỏi[/FONT]
  1 Tháng mười 2021