Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vinhtrong2601

 1. Khổng Ánh
  2 Tháng mười 2021
 2. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Cho mình làm quen nhá. mình là Trọng 2k7
  2 Tháng mười 2021
 3. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  trai hay gái thí iem k8 cơ gái đk :3
  2 Tháng mười 2021
 4. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Chào em nhá
  2 Tháng mười 2021
 5. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  à iem vừa xem thì a là trai
  2 Tháng mười 2021
 6. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Em là bạn của Chinh à
  2 Tháng mười 2021
 7. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  iem k8 nữ
  2 Tháng mười 2021
 8. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  nhg iem bede :))
  2 Tháng mười 2021
 9. Vinhtrong2601
  2 Tháng mười 2021
 10. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  à iem bạn chinh
  2 Tháng mười 2021
 11. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Chinh có nói với anh á
  2 Tháng mười 2021
 12. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  nó ns j : ))
  2 Tháng mười 2021
 13. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Nó nói là nó có mấy người bạn ở đây á
  2 Tháng mười 2021
 14. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  ròi ns j nx hôm
  2 Tháng mười 2021
 15. Vinhtrong2601
  Vinhtrong2601
  Hết rùi
  2 Tháng mười 2021
 16. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  a chs face khôm :>
  2 Tháng mười 2021
 17. Vinhtrong2601
  2 Tháng mười 2021
 18. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  v a chs game khôm :>
  2 Tháng mười 2021
 19. Vinhtrong2601
  4 Tháng mười 2021