Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hà Kiều Chinh

 1. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  cại chi
  2 Tháng mười 2021
 2. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  cái này
  3 Tháng mười 2021
 3. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  heollo
  3 Tháng mười 2021
 4. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  ê, hôm qua t xem cái con mực m ạ
  3 Tháng mười 2021
 5. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  trò chs con mực con đơ
  3 Tháng mười 2021
 6. Hà Kiều Chinh
  3 Tháng mười 2021
 7. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  nó nhạt nhã man luôn ý
  3 Tháng mười 2021
 8. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  Ánh ơiiiiiiiiii
  5 Tháng mười 2021