Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  sao ạ
  26 Tháng chín 2021
 2. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  ngủ đi
  26 Tháng chín 2021
 3. Cao Hải Nam
  26 Tháng chín 2021
 4. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  anh có Đồ Long Đao (vv) thiệt
  27 Tháng chín 2021
 5. Cao Hải Nam
  27 Tháng chín 2021
 6. Cao Hải Nam
  27 Tháng chín 2021