Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tống Thị Quỳnh Anh

 1. Hắc Tử Thiên Nhi
  Hắc Tử Thiên Nhi
  khum đổi được nữa đou em , một lần trong đời thoii :D
  25 Tháng chín 2021
 2. Tống Huy
  Tống Huy
  Thắc mắc của nhiều người :D
  25 Tháng chín 2021
 3. Tống Thị Quỳnh Anh
  Tống Thị Quỳnh Anh
  trừi ưi sai lầm nhất trong đời khi đặt tên acc là tên con bạn ngời cùng bàn
  4 Tháng mười một 2021
 4. Hắc Tử Thiên Nhi
  Hắc Tử Thiên Nhi
  Hay lắm Tô Việt Anh :D tên đẹp em hông đặt em lại đặt tên bạn cùng bàn
  4 Tháng mười một 2021
 5. Tống Thị Quỳnh Anh
  Tống Thị Quỳnh Anh
  ôi biết đâu là đổi tên dc duy nhất 1 lần nếu bt trước e đã ko đặt tên con bé đó
  6 Tháng mười một 2021
 6. Hắc Tử Thiên Nhi
  Hắc Tử Thiên Nhi
  hahahahahaha chời đất ưi em ưi , mà sao em đặt tên con bé đó v :D
  6 Tháng mười một 2021
 7. Tống Thị Quỳnh Anh
  Tống Thị Quỳnh Anh
  do thấy tên nó hay và vừa vô trường đã gặp nó r cùng lớp với nó luôn :(
  7 Tháng mười một 2021