Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Myfriend_FPT

 1. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Cần gì nhớ :)
  20 Tháng chín 2021
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Có trong máy tính mà???
  20 Tháng chín 2021
 3. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  ơ có à sao không biết
  20 Tháng chín 2021
 4. Myfriend_FPT
  20 Tháng chín 2021
 5. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  SHIFT 07 =>
  • 01: KL proton
  • 02: KL notron
  • 03 : KL electron :v
  20 Tháng chín 2021
 6. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  thannks chị <3
  20 Tháng chín 2021
 7. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Thực ra tui mới biết cái đó hồi hè thôi :v
  20 Tháng chín 2021
 8. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  =))) đó giờ bấm mấy cái đó mà không biết là gì ??
  20 Tháng chín 2021
 9. Nguyễn Linh_2006
  20 Tháng chín 2021