Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. Yuriko - chan
  20 Tháng chín 2021
 2. Vũ Khuê
  Vũ Khuê
  chú cj là bs ạ
  20 Tháng chín 2021
 3. Vũ Khuê
  Vũ Khuê
  dì e cx là bs
  20 Tháng chín 2021
 4. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  cũm hong hẳn :)
  20 Tháng chín 2021
 5. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  cũm hong hẳn :)
  20 Tháng chín 2021
 6. Vũ Khuê
  Vũ Khuê
  vậy ah
  20 Tháng chín 2021
 7. Yuriko - chan
  20 Tháng chín 2021
 8. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  chắc bảo ông chú đi xin chữ kí các cầu thủ lunq waaa
  20 Tháng chín 2021