Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hà Kiều Chinh

 1. Khổng Ánh
  17 Tháng chín 2021
 2. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  chiều đi hok ko
  18 Tháng chín 2021
 3. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  ko :>
  18 Tháng chín 2021
 4. Hà Kiều Chinh
  18 Tháng chín 2021
 5. Hà Kiều Chinh
  19 Tháng chín 2021