Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. Hồ Nhi
  17 Tháng chín 2021
 2. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  Thay vào đó sao chị hong quay lại gđ BQT ạ :p
  17 Tháng chín 2021
 3. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Kêu Cương không kêu chị._.
  17 Tháng chín 2021
 4. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  17 Tháng chín 2021
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ._. quay lại đê
  17 Tháng chín 2021
 6. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Cho đê rồi suy nghĩ
  17 Tháng chín 2021
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  M quay về đâu?
  18 Tháng chín 2021
 8. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Để suy nghĩ
  18 Tháng chín 2021
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Nghĩ đi :>
  18 Tháng chín 2021
 10. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  T biết t định làm gì rồi, nhưng không chắc sẽ ok
  18 Tháng chín 2021
 11. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Thử đi
  18 Tháng chín 2021
 12. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Đang, sẽ cố
  18 Tháng chín 2021
 13. Phạm Thúy Hằng
  Phạm Thúy Hằng
  ủa tag Cương khum tag chị :>>
  23 Tháng chín 2021
 14. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Do ăn ở rồi :3
  23 Tháng chín 2021
 15. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  23 Tháng chín 2021