Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hà Kiều Chinh

 1. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  kinh vẫn thức :>
  15 Tháng chín 2021
 2. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  sao lại ko
  15 Tháng chín 2021
 3. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  11 rưỡi ngủ
  15 Tháng chín 2021
 4. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  hỏi bài hay giải bài đi
  15 Tháng chín 2021
 5. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  ngoại ngữ nhiều bài lm vô lm đi củng cố kiến thức
  15 Tháng chín 2021
 6. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  chán vỡi chạ cọ cại chi để lm
  15 Tháng chín 2021
 7. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  con lậy mẹ :))
  15 Tháng chín 2021
 8. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  sao lậy
  15 Tháng chín 2021
 9. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  củng vs chả cố >:((
  15 Tháng chín 2021
 10. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  có bài toán nào ko đăng lên t giải hộ cho, đang thếu maays like :D
  15 Tháng chín 2021
 11. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  cái mặt tức mà lm ra cái mặt buồn :)))
  15 Tháng chín 2021
 12. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  :D m thi anh thây
  15 Tháng chín 2021
 13. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  nực cười
  15 Tháng chín 2021
 14. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  sao ở đây nó ko có mấy cái nhãn dán để tao có thể lậy m ._.
  15 Tháng chín 2021
 15. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  vô hội thoại t chỉ cho
  15 Tháng chín 2021
 16. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  hội thoại là cái jjjjj
  15 Tháng chín 2021
 17. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  chỗ nào >: (((((
  15 Tháng chín 2021
 18. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  t vừa lập rồi
  15 Tháng chín 2021
 19. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  gần chỗ thông báo
  15 Tháng chín 2021
 20. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  nhắn ở cái này dễ hơn
  15 Tháng chín 2021
 21. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  tao thấy
  15 Tháng chín 2021
 22. Hà Kiều Chinh
  15 Tháng chín 2021
 23. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  ở đây tao chả khác j con thổ dân ms lên thành phố : )))
  15 Tháng chín 2021
 24. View most recent comments