Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hà Kiều Chinh

 1. View previous comments
 2. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  ở đây thì tất cả mn đều bt t vs m nhắn j
  15 Tháng chín 2021
 3. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  thổ dân :D
  15 Tháng chín 2021
 4. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  đổi avt khác đi
  15 Tháng chín 2021
 5. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  tao đi chs y8 đey :V
  15 Tháng chín 2021
 6. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  con trỏe trâu lày
  15 Tháng chín 2021
 7. Hà Kiều Chinh
  15 Tháng chín 2021
 8. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  tao sé khôm để avt khác
  15 Tháng chín 2021
 9. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  duolingo của m là j
  15 Tháng chín 2021
 10. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  điiiiii chssss y88888888 ddeeeyyeyeyeyeyeyeye > : I
  15 Tháng chín 2021
 11. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  kệ, trẻ trâu
  15 Tháng chín 2021
 12. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  m đang ns j tao ko hểu ._.
  15 Tháng chín 2021
 13. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  mai đến lớp ns
  15 Tháng chín 2021
 14. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  nick duolingo của m là j
  15 Tháng chín 2021
 15. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  chứ tao đang ko hiểu m ns j ._.
  15 Tháng chín 2021
 16. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  bây j cơ
  15 Tháng chín 2021
 17. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  phải hỉu :D
  15 Tháng chín 2021
 18. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  pé oi, pé đâu gòi :D
  15 Tháng chín 2021
 19. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  m có im ko thôi cái từ pé pé đi nhá
  15 Tháng chín 2021
 20. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  m có thể gọi là con kia thay vì pé
  15 Tháng chín 2021
 21. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  m có thể gọi tao là cứt hay j kệ m nhg ko gọi pé > :((
  15 Tháng chín 2021
 22. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  cứt chó khô ơi :D
  15 Tháng chín 2021
 23. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  dạ con đây thưa mẹ cứt chó khô của mẹ đây : _ )))
  15 Tháng chín 2021
 24. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  nói chuyện vs m tao thấy là bị giảm tuổi thọ
  15 Tháng chín 2021
 25. Hà Kiều Chinh
  15 Tháng chín 2021
 26. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  cho nên tao quyết định bỏ m ở đây
  15 Tháng chín 2021
 27. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  và đi chs
  15 Tháng chín 2021
 28. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  thôi t đi hok đây kệ m
  15 Tháng chín 2021
 29. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  đang kình mò ở chõ con Ngan đấy
  15 Tháng chín 2021
 30. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  sao m bt : 0
  15 Tháng chín 2021
 31. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  sao lại ko chứ
  15 Tháng chín 2021
 32. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  sau mấy phút vào y8 thì tao ko thấy trò j hay hớt nên định vào trêu con ngân : ))
  15 Tháng chín 2021
 33. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  ui trời
  15 Tháng chín 2021
 34. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  mà y8 t thik chs trò lửa và nc jj đó
  15 Tháng chín 2021
 35. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  tao thik chs trò cái con j nhỏ nhỏ cầm cái gậy đi đánh nhau ý bt ko
  15 Tháng chín 2021
 36. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  tao thik chs trò cái con j nhỏ nhỏ cầm cái gậy đi đánh nhau ý bt ko
  15 Tháng chín 2021
 37. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  m cẩn thận đằng sau m đấy
  15 Tháng chín 2021
 38. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  tao chỉ muốn nhắc m là có đứa đang nhìn m :>
  15 Tháng chín 2021
 39. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  bt e t thik chò đấy, trò đấy ở fb có mà
  15 Tháng chín 2021
 40. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  con đằng sau m vẫn đang nhìn m đấy :<
  15 Tháng chín 2021
 41. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  ai nhìn
  15 Tháng chín 2021
 42. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  em nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy :p
  15 Tháng chín 2021
 43. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  ai bt còn nào tóc dài dài ý : .
  15 Tháng chín 2021
 44. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  t tóc dài nè
  15 Tháng chín 2021
 45. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  tao vừa phát hiện con Trinh sợ ma ná : D
  15 Tháng chín 2021
 46. Hà Kiều Chinh
  15 Tháng chín 2021
 47. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  mà t ms phát hiện cái này
  15 Tháng chín 2021
 48. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  con này đang nói lại bốc hơi ròi> : ((
  15 Tháng chín 2021
 49. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  vẫn đây nek
  15 Tháng chín 2021
 50. Khổng Ánh
  Khổng Ánh
  cười ỉ* chả* mợt r tao sé lại rời đi tẹm bịt ;>
  15 Tháng chín 2021
 51. Hà Kiều Chinh
  Hà Kiều Chinh
  ? e ko hỉu
  15 Tháng chín 2021