Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  pé chào chị ah
  14 Tháng chín 2021
 2. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  học thế nào gòi
  14 Tháng chín 2021
 3. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  bình thương ạ
  14 Tháng chín 2021
 4. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  ngủ chưa em ~~
  14 Tháng chín 2021
 5. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  pé chưa
  14 Tháng chín 2021
 6. Cao Hải Nam
  14 Tháng chín 2021
 7. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  chị ơi
  14 Tháng chín 2021
 8. Yuriko - chan
  14 Tháng chín 2021
 9. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  chị học như theo như thế nào rồi ạ
  14 Tháng chín 2021
 10. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  chị học bth thui đang vẽ nốt
  14 Tháng chín 2021
 11. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  ngày mai pé có 4 tiết thui à
  14 Tháng chín 2021
 12. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  trời ạ
  14 Tháng chín 2021
 13. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  Sao dọ
  15 Tháng chín 2021
 14. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  hôm nay có Hoá thì lại chuyển thành Lý ạ
  15 Tháng chín 2021
 15. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  Ầu cố gắng nhó
  15 Tháng chín 2021
 16. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  thanks chị
  15 Tháng chín 2021
 17. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  chìu vui vẻ
  15 Tháng chín 2021
 18. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  cảm ơn chị
  15 Tháng chín 2021
 19. Cao Hải Nam
  Cao Hải Nam
  chị hình ảnh sợ thế
  16 Tháng chín 2021
 20. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  đẹp mè
  17 Tháng chín 2021