Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi minhtam8a2@gmail.com

 1. Alex Pier
  Alex Pier
  :D
  11 Tháng chín 2021
 2. minhtam8a2@gmail.com
  minhtam8a2@gmail.com
  Đỡ chưa
  11 Tháng chín 2021
 3. Alex Pier
  Alex Pier
  rồi, mấy tuần rồi đương nhiên đỡ, cảm ơn chú nhiều
  11 Tháng chín 2021
 4. Alex Pier
  Alex Pier
  Mà dạo này chú tập sự sao rồi, đậu chưa
  11 Tháng chín 2021
 5. minhtam8a2@gmail.com
  minhtam8a2@gmail.com
  Nhìn form tên là biết ò anh
  11 Tháng chín 2021
 6. Alex Pier
  Alex Pier
  vậy là chưa :>>
  11 Tháng chín 2021
 7. Alex Pier
  Alex Pier
  Mà CFC gì đó nhắc tới anh chi lắm vậy, có tham gia được gì đâu
  11 Tháng chín 2021
 8. Alex Pier
  Alex Pier
  chả có space time gì hết :
  11 Tháng chín 2021
 9. minhtam8a2@gmail.com
  minhtam8a2@gmail.com
  Tag để nhắc xem có còn on hok í mà
  11 Tháng chín 2021
 10. Alex Pier
  Alex Pier
  hôm bữa chú mày nấu gì thế, nhìn như pancake vesion trắng
  11 Tháng chín 2021
 11. minhtam8a2@gmail.com
  minhtam8a2@gmail.com
  bansh xèo ó ~ ~
  11 Tháng chín 2021
 12. Alex Pier
  Alex Pier
  ngon thật
  11 Tháng chín 2021