Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  sắp mất góc nên tên nguyên tố viết sai thông cảm =)))
  5 Tháng chín 2021
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Lại điêu r :))
  5 Tháng chín 2021
 3. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  điêu đâu K viết Ka chứng tỏ sắp mất gốc
  5 Tháng chín 2021
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  :3 Lú lẫn tí có sao đâu :v
  5 Tháng chín 2021
 5. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  :| đi thi chắc không sao đâu chị =)
  5 Tháng chín 2021
 6. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Gắng rút kinh nghiệm nè
  5 Tháng chín 2021
 7. Nguyễn Linh_2006
  12 Tháng chín 2021
 8. Myfriend_FPT
  12 Tháng chín 2021
 9. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Nàm thao nào (╯•﹏•╰)
  12 Tháng chín 2021
 10. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  hồi nãy num lock bị tắt
  12 Tháng chín 2021
 11. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  không sao cả =)))
  12 Tháng chín 2021
 12. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Hahahahaaa =))
  12 Tháng chín 2021
 13. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Em dùng máy tính bàn à?
  12 Tháng chín 2021
 14. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  lúc máy tính lúc laptop mọi thể loại =)))
  12 Tháng chín 2021
 15. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  =))) OMG ! Giống c thế :v
  12 Tháng chín 2021
 16. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  kkk tư tưởng lớn gặp nhau
  12 Tháng chín 2021
 17. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Kkkk, hello
  20 Tháng chín 2021
 18. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Dạo này khoẻ hum? :3
  20 Tháng chín 2021
 19. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  khoe lam chi =))),thanks
  20 Tháng chín 2021