Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Aww Pomme

 1. Aww Pomme
  Aww Pomme
  eeeeeeeee
  5 Tháng chín 2021
 2. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  j
  thế
  5 Tháng chín 2021
 3. Aww Pomme
  Aww Pomme
  làm hết đii
  nhận biết á để t đăng bài mới
  5 Tháng chín 2021
 4. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  từ từ chưa ăn sáng
  5 Tháng chín 2021
 5. Aww Pomme
  Aww Pomme
  oki
  5 Tháng chín 2021
 6. Aww Pomme
  Aww Pomme
  lẹ lẹ lẹ lẹ
  5 Tháng chín 2021
 7. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  =)) cái chi cũng phải từ từ tao đang videocall với bạn
  5 Tháng chín 2021
 8. Aww Pomme
  Aww Pomme
  =))
  5 Tháng chín 2021
 9. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  how to nhận bt N2 =))
  5 Tháng chín 2021
 10. Aww Pomme
  Aww Pomme
  câu 5 đâu -))) làm luôn cho thằng @Khanhtt_27 sửaaa
  5 Tháng chín 2021
 11. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  từ từ quên đánh
  5 Tháng chín 2021
 12. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  mà không biết làm =)))
  5 Tháng chín 2021
 13. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  xong roi :)))
  5 Tháng chín 2021