Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi 006x

 1. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  nam nay lop 9 nhe
  4 Tháng chín 2021
 2. 006x
  006x
  Mà sao viết đc ion luôn hay z?
  4 Tháng chín 2021
 3. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  hoc tren mang =)))
  4 Tháng chín 2021
 4. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  tai co may bai vo co viet PT thuong giai khong ra
  4 Tháng chín 2021
 5. 006x
  006x
  Em định thi chuyên đk?
  4 Tháng chín 2021
 6. 006x
  006x
  Hc thế thì chịu
  4 Tháng chín 2021
 7. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  chắc chắn rồi
  4 Tháng chín 2021
 8. 006x
  006x
  Học quá dữ luôn ấy
  4 Tháng chín 2021
 9. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  đâu dữ đâu
  4 Tháng chín 2021
 10. 006x
  006x
  Biết HNO3 nâng cao, pt ion, hữu cơ, rồi từ VD đến VDC luôn, mà chỉ học ở trên mạng
  4 Tháng chín 2021
 11. 006x
  006x
  Không phải dữ là gì
  4 Tháng chín 2021
 12. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  hữu cơ đc chị chỉ với HNO3 mấy anh chị cũng chỉ trước mới làm đc điều phụ thuộc vòa người khác mà
  4 Tháng chín 2021
 13. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  Không giỏi đâu
  4 Tháng chín 2021
 14. 006x
  006x
  Nếu là anh, giờ có ai chỉ cũng thế
  4 Tháng chín 2021
 15. 006x
  006x
  Dở là dở à mà giỏi là giỏi à
  4 Tháng chín 2021
 16. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  anh nghĩ sao cũng đc em thua
  4 Tháng chín 2021