Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  pro vip đâu =))) chị mới pro vip
  4 Tháng chín 2021
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Nu, mấy bài hữu cơ c mất gốc r =))
  4 Tháng chín 2021
 3. 006x
  006x
  Theo lun, mình cũng vậy .
  4 Tháng chín 2021
 4. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  mới ngâm cứu nên mới làm đc chứ hữu cơ em sắp mất gốc luôn rồi
  4 Tháng chín 2021
 5. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Cậu có nghe mùi xạo xạo ở đây không, Dũng?
  :>>>
  4 Tháng chín 2021
 6. 006x
  006x
  Yep, nồng độ đậm đặc luôn á Linh
  4 Tháng chín 2021
 7. 006x
  006x
  98%
  4 Tháng chín 2021
 8. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  =))) phần hữu cơ đó lóp 9 có mà
  4 Tháng chín 2021
 9. 006x
  006x
  11 mà
  4 Tháng chín 2021
 10. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  phần tráng gương ,thủy phân saccarozo lớp 9 có mà =))
  4 Tháng chín 2021
 11. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  cho cái khác em là bó tay =))
  4 Tháng chín 2021
 12. 006x
  006x
  Linh ơi, có không?
  4 Tháng chín 2021
 13. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  thủy phân trang 153 bài 51
  4 Tháng chín 2021
 14. 006x
  006x
  Nhw mà anh ko làm đc
  4 Tháng chín 2021
 15. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  còn tác dụng với AgNO3,NH3 trong sách lớp 12 trang 23
  4 Tháng chín 2021
 16. 006x
  006x
  Anh mới vừa lên lo2p 10
  4 Tháng chín 2021
 17. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  nó cũng giống giống Ag2O thôi chị em nói vậy đó
  4 Tháng chín 2021
 18. 006x
  006x
  Chị đó cũng pro lắm đk?
  4 Tháng chín 2021
 19. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  chị mới hc xong lớp 12 ,chỉ nói cũng đủ xài chứ không pro
  4 Tháng chín 2021
 20. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  NH3 + H2O -> NH4OH
  Ag + OH -> AgOH
  AgOH -> Ag2O

  =))))
  4 Tháng chín 2021
 21. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Nhưng mà liên quan đến kiểu este, dẫn suất các thứ là c mất gốc r :3
  4 Tháng chín 2021
 22. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  chị giống em rồi đấy phần este với dẫn xuất em cũng gần mất gốc
  4 Tháng chín 2021
 23. 006x
  006x
  Phần nào tui cũng bị mất hết á, Linh
  4 Tháng chín 2021
 24. 006x
  006x
  Em mới lớp 9 mà quá giỏi lun á
  4 Tháng chín 2021
 25. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  Không giỏi đâu anh em chỉ biết vượt được HNO3 thôi
  4 Tháng chín 2021
 26. 006x
  006x
  Anh đây lớp 10 còn chưa làm được mấy cái pro đó nữa là
  4 Tháng chín 2021
 27. Myfriend_FPT
  4 Tháng chín 2021
 28. 006x
  006x
  mà em có tg BD đúng ko?
  4 Tháng chín 2021
 29. Myfriend_FPT
  4 Tháng chín 2021
 30. 006x
  006x
  giỏi quá
  4 Tháng chín 2021
 31. 006x
  006x
  Ngưỡng mộ thật sự lun á
  4 Tháng chín 2021
 32. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Giờ mới nhận ra : Hai người là đồng hương :3
  4 Tháng chín 2021
 33. 006x
  006x
  Nhưng em nó giỏi hơn tui
  4 Tháng chín 2021
 34. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  Khong anh gioi hon
  4 Tháng chín 2021
 35. 006x
  006x
  Anh có biết làm mấy bài đó đâu
  4 Tháng chín 2021
 36. 006x
  006x
  Anh dở ẹc à
  4 Tháng chín 2021
 37. 006x
  006x
  Mất gốc Hóa
  4 Tháng chín 2021
 38. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  ._. Cả hai xạo quá =))
  4 Tháng chín 2021
 39. 006x
  006x
  Tui xạo gì đâu tời
  4 Tháng chín 2021
 40. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  “Mất gốc Hoá “
  4 Tháng chín 2021
 41. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  Em nao dam xao ai
  4 Tháng chín 2021
 42. 006x
  006x
  Thiệt mà, mấy bài nâng cao tụi xỉu up xỉu down lun á
  4 Tháng chín 2021
 43. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Tui cũng zậy mờ ‘-‘
  Hoá ra tui cũng mất gốc lun =))
  4 Tháng chín 2021
 44. 006x
  006x
  Tui hc dở lắm lun,
  4 Tháng chín 2021
 45. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  ._. Khó tin :’)
  Con người giải Nhứt tỉnh?
  4 Tháng chín 2021
 46. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  may nguoi hoc do chac em khong biet gi luon
  4 Tháng chín 2021
 47. 006x
  006x
  ???
  4 Tháng chín 2021
 48. 006x
  006x
  Nhứt tỉnh gì bn ơi????
  4 Tháng chín 2021