Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khanhtt_27

 1. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  :>>> lỡ tay
  3 Tháng chín 2021
 2. Khanhtt_27
  Khanhtt_27
  Thấy bạn làm kinh quá mà :eek:
  3 Tháng chín 2021
 3. Khanhtt_27
  Khanhtt_27
  Sợ luôn :<<
  3 Tháng chín 2021
 4. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  :>> dạng cơ bản nên dễ ,giải nhanh chứ dữ đâu :>>>
  3 Tháng chín 2021
 5. Khanhtt_27
  Khanhtt_27
  Thế là giỏi lắm r
  3 Tháng chín 2021
 6. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  mình không giỏi đâu tại có xem dạng này trên mạng rồi với làm mấy bài trong topic :>>
  3 Tháng chín 2021
 7. Khanhtt_27
  3 Tháng chín 2021
 8. Myfriend_FPT
  3 Tháng chín 2021
 9. Khanhtt_27
 10. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  đang rảnh tay :>>
  3 Tháng chín 2021