Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Quỳnh Lan

 1. Cự Giải 2k6
  Cự Giải 2k6
  em muốn biết gì nào?
  1 Tháng chín 2021
 2. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Bt hết r chị ạ :D chỉ mún lm quen thôi
  1 Tháng chín 2021
 3. Cự Giải 2k6
  Cự Giải 2k6
  ib trực tiếp có khi nhanh gọn lẹ hơn đó
  1 Tháng chín 2021
 4. Hoàng Thắng Leo
  2 Tháng chín 2021
 5. Hoàng Thắng Leo
  Hoàng Thắng Leo
  ai vậy ?
  2 Tháng chín 2021
 6. Cự Giải 2k6
  Cự Giải 2k6
  bạn TMod Sử mà tao mới kể hôm qua ấy
  2 Tháng chín 2021
 7. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Ụ w Ụ kể zìa em lun. Cơ mà em miễn nhiệm từ hôm qua r
  2 Tháng chín 2021
 8. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Chỉ là chx xóa màu với thu hồi quyền lợi thôi ạ
  2 Tháng chín 2021
 9. Cự Giải 2k6
  Cự Giải 2k6
  kể để bàn giao công việc
  2 Tháng chín 2021