Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Minhanh2306

 1. Cự Giải 2k6
  Cự Giải 2k6
  bạn Thắng ít on lắm
  1 Tháng chín 2021
 2. Minhanh2306
  Minhanh2306
  Tưởng bạn chảnh
  1 Tháng chín 2021
 3. Hoàng Thắng Leo
  Hoàng Thắng Leo
  tớ đây
  2 Tháng chín 2021
 4. Hoàng Thắng Leo
  Hoàng Thắng Leo
  duma qua mes dễ hơn bạn ơi
  2 Tháng chín 2021
 5. Cự Giải 2k6
  Cự Giải 2k6
  sao bạn theo dõi mỗi Hà Anh thế
  2 Tháng chín 2021
 6. Cự Giải 2k6
  Cự Giải 2k6
  Mê gái quá
  2 Tháng chín 2021
 7. Minhanh2306
  Minhanh2306
  Eo theo dõi mỗi hà anh kìa
  2 Tháng chín 2021
 8. Hoàng Thắng Leo
  Hoàng Thắng Leo
  Tớ theo dõi cả 3 mà ???
  2 Tháng chín 2021
 9. Cự Giải 2k6
  Cự Giải 2k6
  đang theo dõi của bạn có mỗi Hà Anh kìa
  2 Tháng chín 2021
 10. Minhanh2306
  Minhanh2306
  Lại chối nữa đi
  2 Tháng chín 2021
 11. Cự Giải 2k6
  Cự Giải 2k6
  3 Tháng chín 2021
 12. Hoàng Thắng Leo
  Hoàng Thắng Leo
  Đâu từ trc gòi
  9 Tháng chín 2021
 13. Cự Giải 2k6
  Cự Giải 2k6
  Không hề, mà lo làm việc đi bạn ơi, bạn mà không làm gì lại khổ mình thôi.
  9 Tháng chín 2021