Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi _Nhược Hy Ái Linh_

 1. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  hello nên xưng bạn hay chị đây ?? :>
  26 Tháng tám 2021
 2. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  Bạn nhé
  Um thì giới thiệu luôn mình là Linh 2k7
  Hiện tại đag sinh sống và học tập tại TP Bắc Ninh
  Và ..... còn bạn?
  26 Tháng tám 2021
 3. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  mình là Kiên ,mình ở Bến Tre
  26 Tháng tám 2021
 4. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  Oh nice too meet you :33
  :D
  26 Tháng tám 2021
 5. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  nice to meet you too
  26 Tháng tám 2021