Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Aww Pomme

 1. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  :>>> bó tay dạng này chịu
  26 Tháng tám 2021
 2. Aww Pomme
  Aww Pomme
  =))))) HNO3 là nỗi ám ảnh của mình, à mà hôm kia mình mới ôn lại este á =)))))
  26 Tháng tám 2021
 3. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  trả bài Este CH3COOCH3 có tên gọi là
  26 Tháng tám 2021
 4. Aww Pomme
  Aww Pomme
  metyl axetat.
  26 Tháng tám 2021
 5. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  giỏi quá 10 điểm
  26 Tháng tám 2021
 6. Aww Pomme
  Aww Pomme
  =)))))))))) /cười từ thiện/
  26 Tháng tám 2021
 7. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  đọc tên CH3-O-CH3
  26 Tháng tám 2021
 8. Aww Pomme
  Aww Pomme
  dimetyl ete
  26 Tháng tám 2021
 9. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  giỏi quá cái nữa C2H5OOCCH3
  26 Tháng tám 2021
 10. Aww Pomme
  Aww Pomme
  định làm bài HNO3 đó mà thôi =)) mình viết được pt với viết số mol nhe =))
  26 Tháng tám 2021
 11. Aww Pomme
  Aww Pomme
  C2H5OOCCH3???????
  26 Tháng tám 2021
 12. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  tương đương CH3COOC2H5
  26 Tháng tám 2021
 13. Aww Pomme
  Aww Pomme
  etyl axetat
  26 Tháng tám 2021
 14. Aww Pomme
  Aww Pomme
  :> t đi làm đồ ăn cái hyhy
  26 Tháng tám 2021
 15. Aww Pomme
  Aww Pomme
  onl zalo ii
  26 Tháng tám 2021
 16. Myfriend_FPT
  26 Tháng tám 2021
 17. Aww Pomme
  Aww Pomme
  né ra mình bài 11
  27 Tháng tám 2021
 18. Aww Pomme
  Aww Pomme
  :) mốt làm bài bật 2 tag để xem tin nhắn nha
  27 Tháng tám 2021
 19. Myfriend_FPT
  27 Tháng tám 2021
 20. Aww Pomme
  Aww Pomme
  zalo pls
  27 Tháng tám 2021
 21. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  rồi đó :>
  27 Tháng tám 2021
 22. Aww Pomme
  Aww Pomme
  zalo
  28 Tháng tám 2021
 23. Myfriend_FPT
  28 Tháng tám 2021
 24. Aww Pomme
  Aww Pomme
  đọc ko hiểu @@
  28 Tháng tám 2021
 25. Myfriend_FPT
  Myfriend_FPT
  kkk t cx ko hiểu lắm
  28 Tháng tám 2021
 26. Aww Pomme
  Aww Pomme
  có cách giải nào khác hong chứ t ngáo ồi
  28 Tháng tám 2021
 27. Aww Pomme
  Aww Pomme
  m đi giảng cho t coi =))) gần mất gốc tới nơi nè
  28 Tháng tám 2021
 28. Aww Pomme
  Aww Pomme
  m giảng hay đợi t chém =))
  28 Tháng tám 2021
 29. Trung Ngo
  Trung Ngo
  =)) anh giảng cho, hỏi đi, mới bắt đầu dạng này khó mà
  28 Tháng tám 2021
 30. Aww Pomme
  Aww Pomme
  Sợ anh giảng cái anh xỉu ngang với em á, tại nó hc chung nên nó hiểu em hơn @@ để em load vào phần rùi em hỏi anh sau
  28 Tháng tám 2021