Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ~ Su Nấm ~

 1. The key of love
  The key of love
  con dâu tui đây hả
  25 Tháng tám 2021
 2. Timeless time
  Timeless time
  zì zậy trời
  25 Tháng tám 2021
 3. Nhóc Kon_2k7
  Nhóc Kon_2k7
  Phải là "em: chứ sao lại là "anh"
  25 Tháng tám 2021
 4. Nhóc Kon_2k7
  Nhóc Kon_2k7
  Dồi trai or gái ziij
  25 Tháng tám 2021
 5. Roses_are_rosie
  Roses_are_rosie
  25 Tháng tám 2021
 6. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  25 Tháng tám 2021
 7. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  25 Tháng tám 2021
 8. ~ Su Nấm ~
  25 Tháng tám 2021
 9. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  25 Tháng tám 2021
 10. The key of love
  The key of love
  Gòi, xác định có thêm con
  26 Tháng tám 2021