Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Aww Pomme

 1. View previous comments
 2. Aww Pomme
  Aww Pomme
  :>> dạy kèm đi
  24 Tháng tám 2021
 3. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  khônggg :>
  24 Tháng tám 2021
 4. Aww Pomme
  Aww Pomme
  :>>> dạy đi chời
  24 Tháng tám 2021
 5. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  k biết j hết :>>
  24 Tháng tám 2021
 6. Aww Pomme
  Aww Pomme
  :>>> nghe giả trân ghê
  24 Tháng tám 2021
 7. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  rất thật luôn
  24 Tháng tám 2021
 8. Aww Pomme
  Aww Pomme
  ;-; giải khiếp thặc sự
  26 Tháng tám 2021
 9. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  bài đó dễ mà :V. mấy bài khó có biết giải đâu :D
  26 Tháng tám 2021
 10. Aww Pomme
  Aww Pomme
  quả bóng nó dày =))) wow
  26 Tháng tám 2021
 11. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  chắc v. =))) . dưới bình luận người ta nói thế =))
  26 Tháng tám 2021
 12. Aww Pomme
  Aww Pomme
  =))) ồ
  26 Tháng tám 2021
 13. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  chủ kênh nói dùng bóng xịn, dày mà, ai biết đâu =))
  26 Tháng tám 2021
 14. Aww Pomme
  Aww Pomme
  sao lại không có icon cười sặc ở đây nhỉ
  26 Tháng tám 2021
 15. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  =))) chắc tui khóa hồ sơ lại quá =))))
  26 Tháng tám 2021
 16. Aww Pomme
  Aww Pomme
  ủa tui phiền quá hả =))
  26 Tháng tám 2021
 17. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  bà có thể vô ht được mà =))))
  26 Tháng tám 2021
 18. Aww Pomme
  Aww Pomme
  ht nó lag ông ạ
  26 Tháng tám 2021
 19. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  =)))))
  26 Tháng tám 2021
 20. Aww Pomme
  Aww Pomme
  lỡ mốt ông lên Tmod thì đâu có đc khóa wall
  26 Tháng tám 2021
 21. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  đến đó rồi tính, giờ xa lắm =))
  26 Tháng tám 2021
 22. Aww Pomme
  Aww Pomme
  =))))))))
  26 Tháng tám 2021
 23. Aww Pomme
  Aww Pomme
  rảnh hơm qua topic em chơi đi =)) nó dễ lắm
  5 Tháng chín 2021
 24. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  z hả, mấy bữa nay k thấy ghé bên đây chơi. :)))
  5 Tháng chín 2021
 25. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  nhưng hết bài rùi
  5 Tháng chín 2021
 26. Aww Pomme
  Aww Pomme
  ;-; làm cách khác
  5 Tháng chín 2021
 27. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  ukm, để anh coi :D
  5 Tháng chín 2021
 28. Aww Pomme
  Aww Pomme
  :D câu 1 đấyyyy
  5 Tháng chín 2021
 29. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  khó quá :(
  5 Tháng chín 2021
 30. Aww Pomme
  Aww Pomme
  :> hoi đừng điêu
  5 Tháng chín 2021
 31. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  .-.
  5 Tháng chín 2021
 32. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  ủa, bài đó Khanh làm rùi mà, sao bảo chưa làm :)
  5 Tháng chín 2021
 33. Aww Pomme
  Aww Pomme
  ủa z hả =)) ủa có thấy đâu =)) ủa gì thế nhở
  5 Tháng chín 2021
 34. Aww Pomme
  Aww Pomme
  câu 1 bài em mới đăng @@
  5 Tháng chín 2021
 35. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  đâu có , c1 đó cúng làm rồi mà
  5 Tháng chín 2021
 36. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  ngại ghê o_O
  5 Tháng chín 2021
 37. Aww Pomme
  Aww Pomme
  cách khác -_-
  5 Tháng chín 2021
 38. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  nước có tính là hóa chất k nhể :))
  5 Tháng chín 2021
 39. Aww Pomme
  Aww Pomme
  đccccc
  5 Tháng chín 2021
 40. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  z nếu dùng nước là hết được dùng chất khác hả , :)), còn quỳ tím thì seo :p
  5 Tháng chín 2021
 41. Aww Pomme
  Aww Pomme
  dùng nước nhận biết được mà.
  5 Tháng chín 2021
 42. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  z hả, khó quá :(
  5 Tháng chín 2021
 43. Aww Pomme
  Aww Pomme
  -_-
  5 Tháng chín 2021
 44. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  zô coi đúng chưa :))). mới tra mạng ra
  5 Tháng chín 2021
 45. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  khó thiệt sự :(
  5 Tháng chín 2021
 46. Aww Pomme
  Aww Pomme
  =)) đừng dùng tỏa nhiệt, đáp án của em nhận biết CaO là tạo dung dịch bị đục á (Ca(OH)2 màu đục đục á)
  5 Tháng chín 2021
 47. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  phân biệt là được mà :D
  anh tra mạng thế
  5 Tháng chín 2021
 48. Aww Pomme
  Aww Pomme
  nhưng một số nơi không cho dùng, VD chỗ em =)) không dùng tỏa nhiệt
  5 Tháng chín 2021
 49. Aww Pomme
  Aww Pomme
  hoi để lát em lên nói luôn :D
  5 Tháng chín 2021
 50. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  ukm
  5 Tháng chín 2021
 51. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  để em sửa
  5 Tháng chín 2021