Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Timeless time

 1. Timeless time
  Timeless time
  Cảm ơn em đã đăng kí gia nhập BQT môn Toán
  23 Tháng tám 2021
 2. dao_kien_cuong
  dao_kien_cuong
  Hi chị ^^
  23 Tháng tám 2021
 3. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  nhưng không đủ điều kiện chị ơi
  23 Tháng tám 2021
 4. Timeless time
  Timeless time
  Bạn này tham gia chưa đủ 3 tháng nhưng do Ngọc Bảo giới thiệu nên Ngọc Bảo có trách nhiệm hướng dẫn bạn ấy nhé @Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  23 Tháng tám 2021
 5. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  23 Tháng tám 2021
 6. Timeless time
  Timeless time
  23 Tháng tám 2021
 7. Timeless time
  23 Tháng tám 2021