Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Võ Hà Trang

 1. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Em học chuyên Anh chuyên Lê Thánh Tông đúng không?
  22 Tháng tám 2021
 2. boywwalkman
  23 Tháng tám 2021
 3. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  23 Tháng tám 2021
 4. boywwalkman
  boywwalkman
  Dạ không ạ, em không học chuyên Anh
  23 Tháng tám 2021
 5. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Ỏ :> Thế quen nhau không?
  Btw chị bị thích mấy câu hỏi của em á :vv
  23 Tháng tám 2021
 6. boywwalkman
  boywwalkman
  Dạ vâng ạ
  23 Tháng tám 2021