Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Aww Pomme

 1. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  =))) Kinh nghiệm lâu năm :v
  21 Tháng tám 2021
 2. Aww Pomme
  Aww Pomme
  :vv bài Khanh mới đăng á, hoi Linh giải i
  21 Tháng tám 2021
 3. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Đang nghiên cứu @@ Một số cái tìm tòi :p
  21 Tháng tám 2021
 4. Aww Pomme
  Aww Pomme
  em ciễu @@
  21 Tháng tám 2021
 5. Nguyễn Linh_2006
  21 Tháng tám 2021
 6. Aww Pomme
  Aww Pomme
  =)) nghe đồn vip pro hc chung với Linh đk BQT ;;-;;
  22 Tháng tám 2021
 7. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Toi rủ nó thoi mà :> Nó còn đang ngu ngơ lắm, phải dạy nó các thứ :v
  22 Tháng tám 2021
 8. Aww Pomme
  Aww Pomme
  chứ khum phải cần tham gia dđ 3 tháng hử
  22 Tháng tám 2021
 9. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Đặc cách =)))
  Mà nó lười lắm, ko phải lo :v
  22 Tháng tám 2021
 10. Aww Pomme
  Aww Pomme
  :vv ghê z
  22 Tháng tám 2021
 11. Aww Pomme
  Aww Pomme
  Rồi biết rồi, gõ cách 1 dòng
  22 Tháng tám 2021
 12. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ủa gòi, gõ cách 1 dòng thì seo :v
  22 Tháng tám 2021
 13. Aww Pomme
  Aww Pomme
  Nó đẹp như Linh :vvv
  22 Tháng tám 2021
 14. Aww Pomme
  Aww Pomme
  À ý em là đẹp như cách Linh gõ
  22 Tháng tám 2021
 15. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  :vvv Linh xấu lắm, không đẹp bằng Nghi đâu
  22 Tháng tám 2021
 16. Aww Pomme
  Aww Pomme
  Nghi đang nói cách Linh gõ :vvv Linh cute mà
  22 Tháng tám 2021
 17. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ỏ, iu anh Nghi ghê á UwU
  22 Tháng tám 2021
 18. Aww Pomme
  Aww Pomme
  Chòi iu em Linhhh ❤
  22 Tháng tám 2021