Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ếch đáng iuuu

 1. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Hả hả?
  Sang nóng quá nên bé Ếch sảng hỏ?
  21 Tháng tám 2021
 2. Ếch đáng iuuu
  Ếch đáng iuuu
  Ủa hơn tháng nữa chị mới tròn 18 mà nhể ?
  21 Tháng tám 2021
 3. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Thì sao em?
  E định làm bằng hữu với chị đấy à?
  21 Tháng tám 2021
 4. Ếch đáng iuuu
  Ếch đáng iuuu
  Nâu,rảnh quá qua trêu ''pạn'' tý ròi về :)
  21 Tháng tám 2021
 5. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Ếch từ lúc xuống màu đến giờ hư quá
  21 Tháng tám 2021
 6. Ếch đáng iuuu
  22 Tháng tám 2021
 7. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Thật thất vọng :<
  22 Tháng tám 2021
 8. Ếch đáng iuuu
  22 Tháng tám 2021
 9. Ếch đáng iuuu
  Ếch đáng iuuu
  Dạy e toán đi chị =))
  22 Tháng tám 2021
 10. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Toán gì em?
  23 Tháng tám 2021
 11. Ếch đáng iuuu
  Ếch đáng iuuu
  toán 12 á
  23 Tháng tám 2021
 12. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Em muốn chỉ gì nè? Chị rấc sẵn lòng :D
  23 Tháng tám 2021
 13. Ếch đáng iuuu
  Ếch đáng iuuu
  Òa thật luôn chị ?
  23 Tháng tám 2021
 14. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả

  Chị tốt bụng mà
  23 Tháng tám 2021