Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Aww Pomme

 1. Aww Pomme
  Aww Pomme
  trùm este là đây ư
  20 Tháng tám 2021
 2. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  tại mấy bài cùng dạng làm rồi thui mờ :D
  20 Tháng tám 2021
 3. Aww Pomme
  20 Tháng tám 2021
 4. Aww Pomme
  Aww Pomme
  anh kèm hữu cơ em đi anh T.T
  20 Tháng tám 2021
 5. Aww Pomme
  20 Tháng tám 2021
 6. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  sr, anh k thấy :p
  20 Tháng tám 2021
 7. Aww Pomme
  Aww Pomme
  hong sao, nhận dạy kèm đi anh
  20 Tháng tám 2021
 8. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  anh dạy k đc đâu =(
  20 Tháng tám 2021
 9. Aww Pomme
  Aww Pomme
  =( em pay gốc este
  20 Tháng tám 2021
 10. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  2k7 mà este r á ?
  20 Tháng tám 2021
 11. Aww Pomme
  Aww Pomme
  :vv à, cũng chút chút
  20 Tháng tám 2021
 12. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  ghhê đấy, giỏi v anh k dạy đc đâu .-.
  20 Tháng tám 2021
 13. Aww Pomme
  Aww Pomme
  .-. ko có ghê đâu =)) nói cho oai chứ có làm đc j đâu.
  à cái hiện tượng anh với em giống nhau ấy =)) có cái pt khác, mà nch anh em mình zẫn sai =))))))))))
  20 Tháng tám 2021
 14. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  =)) khó thế
  20 Tháng tám 2021
 15. Aww Pomme
  Aww Pomme
  =)) lagg
  20 Tháng tám 2021
 16. Aww Pomme
  Aww Pomme
  Trung said : Đoán xem =))))
  20 Tháng tám 2021
 17. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  chắc hiện tượng sai r =))
  20 Tháng tám 2021
 18. Aww Pomme
  Aww Pomme
  ơ kìa =)))
  ko thể nào hiện tượng sai đc, ổng sửa kìa =))
  20 Tháng tám 2021
 19. Aww Pomme
  Aww Pomme
  =)) ông trùm hóa học, chúa tể hữu cơ, kẻ hủy diệt este =))
  23 Tháng tám 2021
 20. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  mấy bữa nay có thêm được câu este nào đâu , haizz
  23 Tháng tám 2021
 21. Aww Pomme
  Aww Pomme
  ủa =) chứ nãy mới làm gì đó
  23 Tháng tám 2021
 22. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  k có câu nào cả, anh làm được đâu
  23 Tháng tám 2021
 23. Aww Pomme
  Aww Pomme
  mai anh đẩy mấy chục câu =))) thấy anh giải mà khiếp
  23 Tháng tám 2021
 24. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  còn lâu, câu dễ còn được, khó thì chịu nhá
  23 Tháng tám 2021
 25. Yorn SWAT
  23 Tháng tám 2021
 26. Aww Pomme
  Aww Pomme
  ._. este dễ????????
  23 Tháng tám 2021
 27. Aww Pomme
  Aww Pomme
  ở đây có nhận dạy kèm khum ạ ._.
  23 Tháng tám 2021
 28. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  khôngggggg
  anh ms ăn hành cả ngày hôm qua, sợ lắm r
  23 Tháng tám 2021
 29. Aww Pomme
  Aww Pomme
  ai hành anh
  23 Tháng tám 2021
 30. Aww Pomme
  23 Tháng tám 2021
 31. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  k nói em đâu, đây là bí mật =))
  23 Tháng tám 2021
 32. Aww Pomme
  Aww Pomme
  =)) *suy nghĩ sâu xa*
  23 Tháng tám 2021