Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi _Nhược Hy Ái Linh_

 1. Nguyễn Linh_2006
  20 Tháng tám 2021
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Sao lại hong quen ai '-'
  20 Tháng tám 2021
 3. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  Thì có wen ai đâu, cwen cj nhìu nhất
  20 Tháng tám 2021
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ỏ chị vip thế '-'
  20 Tháng tám 2021
 5. _Nhược Hy Ái Linh_
  20 Tháng tám 2021
 6. _Nhược Hy Ái Linh_
 7. Nguyễn Linh_2006
  21 Tháng tám 2021
 8. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  Em thấy bùn cừi cj hỏi câu đó quá :D
  21 Tháng tám 2021
 9. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  @@ Ngu lắm em ;-; Đừng cười, chị bùn ớ :v
  21 Tháng tám 2021
 10. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  Em cx bủh vì hoá :'(
  kì 2 hoá bay hết rồi
  21 Tháng tám 2021