Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Timeless time

 1. Timeless time
  Timeless time
  Chưa học cấp số nhân sao đã học đến phần số phức rồi vậy :D
  17 Tháng tám 2021
 2. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  mình chịu luôn, thầy mình dạy zầy á :D
  17 Tháng tám 2021
 3. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  bắt buộc phải dùng à bạn ?:3
  17 Tháng tám 2021
 4. Timeless time
  Timeless time
  Mình chỉ biết cách này thôi :D cậu chờ tí bạn khác giải vậy :D
  17 Tháng tám 2021
 5. Timeless time
  Timeless time
  Chắc có nhiều cách mà mình không biết, mà cấp số nhâm học ở lớp 11 mà
  17 Tháng tám 2021