Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Quên tí gì căng :p
  16 Tháng tám 2021
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  dỗi :<
  16 Tháng tám 2021
 3. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Thôi mừ
  T fl rồi đó
  Thơm miếng coi
  16 Tháng tám 2021
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ko... m chơm t đi *chỉ má*
  16 Tháng tám 2021
 5. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Hehe
  Moah~~~~
  16 Tháng tám 2021
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  iu nhắm cơ <3
  16 Tháng tám 2021
 7. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Nói iu tôi mà lâu lâu mới nhắn tin
  Thời gian lớn toàn lặn mất tăm
  16 Tháng tám 2021
 8. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  nhắn tin với ngừi iu :>
  16 Tháng tám 2021