Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Hí lô em :3
  16 Tháng tám 2021
 2. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  nhớ chị quá à
  16 Tháng tám 2021
 3. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Thiệt hông?
  16 Tháng tám 2021
 4. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  Thiệt chứ
  16 Tháng tám 2021
 5. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Awwww
  Chị cũng nhớ ems
  16 Tháng tám 2021
 6. Chris Master Harry
  16 Tháng tám 2021
 7. The Joker
  The Joker
  16 Tháng tám 2021
 8. Chris Master Harry
  16 Tháng tám 2021
 9. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Chị hong có
  Chị gõ đúng đó :D
  16 Tháng tám 2021
 10. The Joker
  The Joker
  16 Tháng tám 2021
 11. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  Thiệt hở chị ơi???
  16 Tháng tám 2021
 12. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Chị nhớ cả 2 em mà :D
  Nói ko nhớ Đạt hơi thất lễ :p
  16 Tháng tám 2021
 13. The Joker
  16 Tháng tám 2021
 14. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Em ỏ cute thế
  17 Tháng tám 2021
 15. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  Chị nhớ nhiều quá em sợ chị nhiều lúc sẽ quên nhanh lắm đó :p
  17 Tháng tám 2021
 16. The Joker
  The Joker
  17 Tháng tám 2021
 17. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  @Chris Master Harry sao em lại nói thế? Chị vẫn nhớ mà
  Điển hình như lần này đây, lâu thế rồi mà chị vẫn nhớ đấy thôi
  17 Tháng tám 2021
 18. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  Wao, chị nhớ lâu vậy ta, e cứ tưởng chị quên luôn e gòi
  17 Tháng tám 2021
 19. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Phía trên toi vừa kiu nhớ xong
  Toi đã làm gì để em nghĩ xấu về toi thế hả?
  18 Tháng tám 2021
 20. Chris Master Harry
  18 Tháng tám 2021