Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chris Master Harry

 1. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  em sài mạng j nè
  16 Tháng tám 2021
 2. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  em chịu, để em đi hỏi bố em
  16 Tháng tám 2021
 3. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  a nghĩ là chắc do nay dịch bệnh nên nhiều người ở nhà sở dụng mạng hơi nhiều nên việc mạng bị giật lag cũng bình thường
  16 Tháng tám 2021
 4. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  xóm em chủ yếu dùng để học onl thoai
  16 Tháng tám 2021
 5. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  ở chỗ a chơi game buổi trưa với buối tối không được
  chạy không nổi lun : P
  16 Tháng tám 2021
 6. Chris Master Harry
  16 Tháng tám 2021
 7. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  xóm em ko cho tụ tập chơi game, chỉ đc onl game xong tắt luôn
  16 Tháng tám 2021
 8. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  nói chung là mạng chạy khó chịu : P
  16 Tháng tám 2021
 9. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  chuẩn luôn anh :D
  16 Tháng tám 2021
 10. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  nay dịch bệnh nghỉ ngơi mà mạng thế này thì chịu
  mà khi mạng mạnh r thì lại phải đi hc
  16 Tháng tám 2021
 11. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  chán haizzz
  16 Tháng tám 2021
 12. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  cuộc sống mà :D
  16 Tháng tám 2021
 13. Chris Master Harry
  16 Tháng tám 2021
 14. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  nay học onl các thứ chuẩn bị vô năm học
  16 Tháng tám 2021
 15. Chris Master Harry
  Chris Master Harry
  em đang học nè, sắp vào trường mới rồi
  16 Tháng tám 2021
 16. Phạm Công Nhựt
  Phạm Công Nhựt
  cố gắng lên em
  vào trường mới thì gặp thầy cô mới bạn bè mới thì cũng vui
  nhưng lại sợ học khó hơn:D
  16 Tháng tám 2021
 17. Chris Master Harry
  16 Tháng tám 2021