Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoàng Long AZ

 1. Hoàng Long AZ
  Hoàng Long AZ
  Chúc mừng em :>>
  15 Tháng tám 2021
 2. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  :) có tin tôi đấm cho anh phát bay khỏi diễn đàn không?
  15 Tháng tám 2021
 3. Hoàng Long AZ
  Hoàng Long AZ
  Em giám ? ? ?
  có nên đi gỡ lại mấy cái vừa làm hong taaa
  15 Tháng tám 2021
 4. Hoàng Long AZ
  Hoàng Long AZ
  Em gái ngủ sớm :>
  15 Tháng tám 2021
 5. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Dám not giám
  Đã sang wall tôi còn sai chính tã
  15 Tháng tám 2021
 6. Hoàng Long AZ
  Hoàng Long AZ
  tôy cố tìng sai đượt hơm ?
  15 Tháng tám 2021
 7. Hoàng Long AZ
  Hoàng Long AZ
  Chính tả NOT chính tã ok ;)
  15 Tháng tám 2021
 8. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Wall tôi tôi có quyền sai
  Còn anh thì không nha
  15 Tháng tám 2021
 9. Hoàng Long AZ
  Hoàng Long AZ
  OKy Em, wAlL eM Em cÓ qUYềN
  hAiZzZzZZzZzzZ
  15 Tháng tám 2021
 10. Hoàng Long AZ
  Hoàng Long AZ
  Tôy gIề đâi
  15 Tháng tám 2021