Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Aww Pomme

 1. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Hihi
  Những con ngừi đặc biệt thì phải thế :D
  15 Tháng tám 2021
 2. Aww Pomme
  Aww Pomme
  xỉu ngang
  15 Tháng tám 2021
 3. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Xĩu dọc ><
  15 Tháng tám 2021
 4. Aww Pomme
  Aww Pomme
  chị biết là chị cứ gọi như vậy là em thích lắm hong?
  15 Tháng tám 2021
 5. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Biết chứ
  Vậy nên chị mới gọi đó :D
  15 Tháng tám 2021
 6. Aww Pomme
  Aww Pomme
  ôi chết tôi mất
  15 Tháng tám 2021
 7. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Ấy ấy
  Mình phải sống để còn iu thương nhau chớ
  15 Tháng tám 2021
 8. Aww Pomme
  Aww Pomme
  đúng là boss văn TT
  15 Tháng tám 2021
 9. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Úi chị chỉ là ny của bé thui, không phải boss gì hết
  15 Tháng tám 2021
 10. Aww Pomme
  Aww Pomme
  hoi hoi, lòng chị dạt dào biết bao em ny
  15 Tháng tám 2021
 11. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Oỏoo
  Sao lại nói thế nhở? Em ko nhận tấm chân tình này ư?
  15 Tháng tám 2021
 12. Aww Pomme
  Aww Pomme
  :> thấy chị nguy hiểm quá
  15 Tháng tám 2021
 13. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Hic chị có làm gì đâu
  15 Tháng tám 2021
 14. Aww Pomme
  Aww Pomme
  :> hoi em tạm tin
  15 Tháng tám 2021
 15. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Sao lại tạm? Đã iu nhau thì phải tin tưởng tuyệt đối chứ bae?
  15 Tháng tám 2021
 16. Aww Pomme
  Aww Pomme
  Rồi rồi tin tin :vv
  16 Tháng tám 2021