Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. Aww Pomme
  Aww Pomme
  ai ăn chè đậu đỏ hăm
  14 Tháng tám 2021
 2. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  hăm ạ
  14 Tháng tám 2021
 3. Aww Pomme
  14 Tháng tám 2021
 4. kaede-kun
  kaede-kun
  14 Tháng tám 2021
 5. Aww Pomme
  Aww Pomme
  :>> giờ ra ngoài bị bắt
  14 Tháng tám 2021
 6. kaede-kun
  kaede-kun
  thế thoai năm nay nhìn ảnh :'>
  14 Tháng tám 2021
 7. Aww Pomme
  Aww Pomme
  :> ăn online
  14 Tháng tám 2021
 8. kaede-kun
  kaede-kun
  hehe :p
  14 Tháng tám 2021