Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  thất tịch là ngày tham gia sự kiện đó em
  13 Tháng tám 2021
 2. Yuriko - chan
  13 Tháng tám 2021
 3. Aww Pomme
  Aww Pomme
  có ai ăn chè đậu đỏ hong ;-;
  13 Tháng tám 2021
 4. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  hong ạ
  13 Tháng tám 2021
 5. Aww Pomme
  Aww Pomme
  ;-;
  13 Tháng tám 2021
 6. _Nhược Hy Ái Linh_
  _Nhược Hy Ái Linh_
  Ăn kem đậu đỏ cơ :v
  13 Tháng tám 2021