Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Aww Pomme

 1. Aww Pomme
  Aww Pomme
  ;-;
  19 Tháng tám 2021
 2. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  hí lu ;-;
  19 Tháng tám 2021
 3. Aww Pomme
  Aww Pomme
  anh nhập học chưa
  19 Tháng tám 2021
 4. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  anh chưa ;-;
  19 Tháng tám 2021
 5. Aww Pomme
  Aww Pomme
  thế có lịch chưa
  19 Tháng tám 2021
 6. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  cũng chưa ;-;
  19 Tháng tám 2021
 7. Aww Pomme
  Aww Pomme
  ;-; muốn đi học quá chèn
  19 Tháng tám 2021